Back to Top

Vi vill bidra till barns lärande och utveckling för ett hållbart samhälle!

Om oss

Om oss

Bakgrund

Vi är MiniLobes! Vi kommer göra vårt bästa för att på olika sätt inspirera till barns lärande och utveckling.

Vision

Vi vill bidra till alla barns lärande och utveckling för ett bättre samhälle.

Värderingar

• Alla barn har en förmåga att lära om de bara ges rätt förutsättningar.

• FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen.

• MiniLobes ska vara oberoende.

Innehåll

Vi har hittills fokuserat på att göra lärospel inom språk och matematik för barn i åldrarna mellan 3-12 år. Framöver kommer vi även använda oss av andra sätt för att bidra till barns lärande och utveckling.

Tillgänglighet

Vår målsättning är att det som vi gör ska vara fritt tillgängligt för alla barn och deras föräldrar.

Vilka står bakom oss på MiniLobes?

Vi har anlitat Jennie Söderlind, leg lärare, som pedagogisk kreatör och Johan Törnqvist, leg läkare och specialistläkare inom psykiatri, som ansvarig för utveckling. Vi samarbetar med företaget Liifle AB, org nr 556771-2160.