Back to Top

Vi vill bidra till barns lärande och utveckling för ett hållbart samhälle!

Förälder

Förälder

Om läsning och språkutveckling

Språket hjälper oss att tänka, kommunicera och lära. Genom språket kan vi uttrycka känslor och tankar, ta del av och förstå hur andra tänker och känner och utveckla vår identitet. Ett rikt och varierat språk är också viktigt för att kunna ta del av information och vara en aktiv samhällsmedborgare.

Läsning gynnar språkutvecklingen. En god läsförståelse ger större möjligheter att utveckla goda kunskaper i alla ämnen. Läsning är också ett fantastiskt sätt att uppleva nya världar, öppna upp för fantasin och skapa förståelse för hur andra människor har det.

Genom att läsa för och tillsammans med ditt barn ger du det möjligheter och förutsättningar att utveckla ett rikt ordförråd, ett varierat språk och en god läsförståelse. Detta är kunskaper som kommer hjälpa ditt barn under resten av livet.

Hur kan man göra?

Försök göra läsningen till en mysig stund. Välj en bok du gillar - det kommer barnet märka och då är sannolikheten större att du lyckas fånga barnet. Innan du startar läsningen kan du skapa nyfikenhet genom att titta på framsidan och på bilderna i boken. Du kan till exempel ställa frågor som; Vad tror du boken heter? Hur ser framsidan ut? Vad tror du att boken kommer att handla om? Vad ser du på bilderna? Känner du igen någonting? 

Under läsningen kan du göra pauser där du och barnet får möjlighet att ställa frågor om texten, nya ord eller bilderna. Efter läsningen kan ni prata om vad boken berättade. Kunde barnet känna igen sig i något av det som berättades? 

 

På våra sociala medier hittar du lästips för dig och ditt barn.

 

Länk till filmklipp om barns läsning

https://www.youtube.com/watch?v=X1nzc9P5MSA