Back to Top

We want to contribute to children's learning and development for a sustainable society!

MiniLobes Räknetornet

MiniLobes Räknetornet

Innehåll och principer

När du klarar minispelen hjälper du Minilobes att bygga och utsmycka Räknetornet. Träna och öva tillräckligt mycket så du klarar finalbanan på varje våning för att hjälpa Minilobes att bygga Räknetornet ända upp till himlen.

MiniLobes Räknetornet innehåller:

Innehåll som grundar sig på tidig matematik inlärning i åldern 3-7 år.
Övningar ”minispel” med syfte att träna inledande taluppfattning och matematiska begrepp så som exempelvis få-många, lite-mycket, inga-alla och likadan-annorlunda. Svårighetsgraden ökar gradvis under spelets gång.
8 nivåer (våningar) där varje nivå innehåller 4-5 minispel samt en avslutande ”finalbana”. Sammanlagt består spelet av 46 minispel.
Minispelen består av en övningsdel som sedan övergår i en tidsutsatt utmaningsdel. Utmaningsdelen består av cirka 6-10 uppgifter. För att kunna ta sig till finalbanan på varje våning behövs ett visst antal rätt på minispelens.
Finalbanan på varje våning består av 12 uppgifter och är sammansatt av en blandning av uppgifterna från minispelen på respektive våning. För att ta sig vidare till nästa våning behövs 10 av 12 uppgifter besvaras korrekt under utsatt tid.
Övergripande berättelse (narrativ) där karaktärerna Minilobes behöver hjälp med att lära sig räkna och förstå matematiska begrepp för att kunna bygga och utsmycka Räknetornet.
Feedback/återkoppling på svar ges både som korrigerande (rätt/fel) men även som mer informativ där spelaren får ledtrådar kring hur de kan rätta sina svar.
Rapportdel: Här kan förälder eller lärare få en överblick/sammanställning i hur spelaren har klarat respektive övning i spelet.
Tre användarkonton som även går att radera för att kunna spela spelet från början igen.
Figurerna Minilobes och djur
Fina illustrationer och bakgrundsmusik
Pedagogiska scenarior som tränar inledande matematiska färdigheter. Lära sig räkna i steg 1-5, 1-10 och upp till 20. Lära sig känna igen siffror och tal utifrån lyssna och i skrift. Lära sig räkna i grupper om 2. Lära sig inledande matematiska begrepp så som få-många fler-färre, lite-mycket, likadan-annorlunda, alla-inga, kort-lång, hög-låg, smal-bred, lätt-tung, inuti-utanför, över-under och mittemellan, större än – mindre än och höger-vänster. Inledande geometriska former och färger.
Minilobes Räknetornet kan bidra till att nå mål enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010, enligt kapitel 2.2 och för Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11, revidierad 2015.
Barnvänligt gränssnitt
Ingen reklam från tredje part
Inga köp inuti appen
Avsett för barn i åldern 3-7 år.
Applikationen finns på svenska.
Ytterligare information om innehållet finns på vår hemsida www.minilobes.se

More Games